บาคาร่าออนไลน์ ความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลใหม่เพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา

บาคาร่าออนไลน์ ความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลใหม่เพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา

บาคาร่าออนไลน์ โมร็อกโกเพิ่งเปิดตัวโครงการริเริ่มด้านดิจิทัล 2 โครงการ ได้แก่ ระบบแคตตาล็อกระดับปริญญาเอกและแพลตฟอร์มสำหรับหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่หรือ MOOCs โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า ‘Otrohati’

 มีไว้สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ผลิตในมหาวิทยาลัยของโมร็อกโก เปิดตัวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมวิชาชีพ Lahcen Daoudi เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดับชาติเพื่อปฏิรูปการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในโมร็อกโก

โอโตรฮาติเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศแบบบูรณาการที่อุทิศให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างนักวิจัยของโมร็อกโกภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

แพลตฟอร์มใหม่นี้ประกอบด้วยฐานข้อมูลของการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งรวมถึงชื่อของนักศึกษาปริญญาเอก ตำแหน่งและหัวข้อวิทยานิพนธ์ วันที่ลงทะเบียน และชื่อหัวหน้างาน

ในช่วงเวลาของการเปิดตัว แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์มากกว่า 26,000 เรื่องจากมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก 12 แห่ง

เป็นที่คาดการณ์ว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มจะเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการกำกับดูแลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับการศึกษาระดับปริญญาเอกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับลำดับความสำคัญของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แพลตฟอร์ม MOOC ซึ่งริเริ่มโดยความร่วมมือกับฝรั่งเศส แสดงถึงการเสนอราคาต่อไปเพื่อเพิ่มโปรไฟล์ของมหาวิทยาลัยในโมร็อกโกและเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ลงนามเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ในกรุงราบัต เมืองหลวงของโมร็อกโก ระหว่างกระทรวง สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส Université Numérique (FUN – French Digital University) ตามรายงานของMorocco World Newsข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้มหาวิทยาลัยโมร็อกโกใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของแพลตฟอร์ม FUN บนแพลตฟอร์มอิสระ

ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม FUN มีหลักสูตรออนไลน์มากกว่า 140 หลักสูตร

ที่ส่งถึงสมาชิก 560,000 ราย ตามรายงานล่าสุดเรื่องWhat is The Best Strategy for Developing MOOCs? ซึ่งตอกย้ำความสำเร็จของ MOOC ของฝรั่งเศส เป็นที่คาดการณ์ว่าแพลตฟอร์ม MOOC ของโมร็อกโกจะช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถถ่ายทอดหลักสูตรของตนในวงกว้างและเพิ่มภาพลักษณ์ในระดับสากล โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนช่วยให้นักเรียนชาวโมร็อกโกได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ การริเริ่ม MOOC ของโมร็อกโก-ฝรั่งเศสสอดคล้องกับรายงานประจำปี 2559 เรื่องMOOCs in Moroccan Higher Education: เหตุผล การนำไปปฏิบัติ และความท้าทาย บาคาร่าออนไลน์